หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
         
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,668 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 30 ครัวเรือน
 
 
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่

ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ จำนวน 2,348 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 35 ครัวเรือน
 

บริษัท วัชรภัทร จำกัด จำนวน 1 แห่ง

บริษัท เค แอน เค พาราวู้ด จำกัด
    จำนวน 1 แห่ง

บริษัท ภคิน เซอร์วิส จำนวน 1 แห่ง

อู่ ส. เชียงกง จำนวน 1 แห่ง

วังแดง รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง

ศรีภิรมย์ รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน จำนวน 4 แห่ง