หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 


 
นายบำรุง ทับบุรี
ปลัด อบต.ดงประคำ
 
สำนักปลัด
 


 
นางยุพิน พื้นผา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจันทรา เปรมปราโมทย์
นักพัฒนาชุมชน


นายณัฐพล กลิ่นสมาธิ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพิมพ์ชนก เลี่ยมวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรินภรณ์ กุยแก้ว
นิติกร


จ่าเอกรักษ์พงศ์ ศุภนิมิตกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวการเกต นากใจ
เจ้าพนักงานธุรการ