หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 


 
นายบำรุง ทับบุรี
ปลัด อบต.ดงประคำ
 
 


 
นางยุพิน พื้นผา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจันทรา เปรมปราโมทย์
นักพัฒนาชุมชน


นายณัฐพล กลิ่นสมาธิ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพิมพ์ชนก เลี่ยมวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรินภรณ์ กุยแก้ว
นิติกร


จ่าเอกรักษ์พงศ์ ศุภนิมิตกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวการเกต นากใจ
เจ้าพนักงานธุรการ