หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายบำรุง ทับบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางยุพิน พื้นผา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมจิต จีนหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยณรงค์ เกิดคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชลอแสง หมายหมั้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ