หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
จ่าเอกบุญรอด จันทร์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-5339007
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางยุพิน พื้นผา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-8587107
นางสมจิต จีนหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-8406744
นายชัยณรงค์ เกิดคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-2826787
นางยุพิน พื้นผา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-6420553