หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ถนน

ถนนลูกรัง จำนวน 74 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 24 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 40 สาย
สะพาน

สะพานคอนกรีต จำนวน 8 แห่ง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จำนวน 35 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 18 บ่อ

บ่อโยก จำนวน 3 บ่อ

คลองชลประทาน จำนวน 2 สาย

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง