หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
   
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 /1 [ 27 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 / 2 [ 27 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)