หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน้รื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ดงประคำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)