หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาภายในพื้นที่ตำบลดงประคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ 9 บ้านเขาปรัง ต.ดงประคำ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)