หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 19 รายการ   20 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดแมลง   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร (กองคลัง)จำนวน ๒ หลอด   20 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกษสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ 416-52-0025   19 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายไพโรจน์ หิงหลวง - บ้านนายจำปี อินเป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกษสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)ตลับหมึก 3 รายการ   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ   14 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 23 รายการ   14 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ส.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36