หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 


 
นายโสภา ยอดสุวรรณ
ประธานสภา อบต.ดงประคำ
 


 
นางกนกภรณ์ ขำนวม
รองประธานสภา อบต.ดงประคำ


 
นางเรียม ทองอยู่
เลขานุการสภา อบต.ดงประคำ
 
 


นายบรรจบ เสนาพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 1


นายพิรม ทองอยู่
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 1


นายมนตรี มูลปิดตา
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 2


นายสมบัติ ศรีวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 2


นายอุทัย จีนย้าย
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 3


นายวันชัย ทองเครือมา
สมาชิกสภา อบต.ดงประคำ หมู่ที่ 3