หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำพวงมาลาในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาเปรี้ยว( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมอ(๑ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาเปรี้ยว-ทุ่งน้ำใส(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริมนม(กองการศึกษา)เด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓(ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่สาธารณประโยชน์(บึงหล่ม) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาปรัง แบบบาดาล ประกอบด้วย ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๐ ลบ.เมตร ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ และแบบแปลนของอบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานางแต๋ว ยอดสุวรรณ(ข้างคลองส่งน้ำPLO) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสมอ โดยวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก. ๑๒๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
โทรศัพท์ : 055-009-766 โทรสาร : 055-009-554
จำนวนผู้เข้าชม 3,140,080 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-205-6565