ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างที่สำหรับแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาเปรี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายกัณหา บัวทองท้าว หมู่ที่ ๒บ้านคลองตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศ ของ อบต. ดงประคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งตาเปรี้ยว จำนวน ๑๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]

  (1)