หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 


 
นายเชิด จันทร์ศรีเจริญ
นายก อบต.ดงประคำ
 


 
นายณรงค์ เที่ยงเกตุ
รองนายก อบต.ดงประคำ


 
นายวิชาญชัย นาคหวัง
รองนายก อบต.ดงประคำ
 


 
นายสมพบ วัฒนกิจอนันต์
เลขานายก อบต.ดงประคำ