ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  98 0 5 ต.ค. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  89 0 31 ส.ค. 2561
เว็บไซต์อบต.ดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  245 0 6 ก.พ. 2561
  (1)