ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562111,090-----------111,090
25615365920,25035,61354,40049,84132,06334,08629,98364,02392,915132,317546,203
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   -657,293
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี